امام جمعه موقت تهران: سبک زندگی ها باید دینی شود

خطبه اول

تهران-ایرنا-امام جمعه موقت تهران گفت: سبک زندگی ها باید دینی شود؛ قانون و حکومت دینی می شود اما تا سبک زندگی ها دینی نشود، نمی توان گفت جامعه دینی شده است.

به گزارش ایرنا، آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه نخست نماز جمعه این هفته تهران اظهار کرد: چهار حوزه ارتباط انسان با خدا، با خود، با خلق خدا و با آفرینش و طبیعت وجود دارد که اگر در این حوزه ها زندگی ما دینی شود، جامعه ما نیز دینی می شود.

ادامه دارد...

علمی(3)1834** 1418
کد N445777