• ۱۷بازدید
مسوول کمیته سه جانبه دولت ،مجلس واحزاب در گفت وگو با ایرنا:

اولویت نخست وزارت کشور، احیای خانه احزاب نه باشگاه احزاب/دولت یازدهم قانون احزاب را از حاشیه به متن آورد

وبگردی