دیدار وزیران ژاپنی از معبد جنجال برانگیز یاسوکونی و مناسبات پکن - توکیو

کد N445299