تداوم بدبینی نخست وزیر ترکیه به شبکه های اجتماعی

توییتر

تهران – ایرنا – ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه که سال گذشته توییتر را با عنوان ˈدردسرسازˈ معرفی کرده بود، این شبکه اجتماعی را متهم کرد که به وسیله ای برای ترویج مواد مخدر میان جوانان بدل شده است.

بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، اردوغان که روز پنجشنبه در آنکارا در جمع روسای منطقه ای حزب عدالت و توسعه سخن می گفت، اظهار داشت: من برای حرف زدن از شبکه های اجتماعی استفاده نمی کنم.

او گفت: من توییت نمی کنم، حرف آن را هم نزنید؛ شما می دانید که این ها با جامعه چه می کنند.

او گفت، شبکه های اجتماعی، ˈنجات دهنده نیستند بلکه کشنده اند.ˈ

اردوغان افزود: به همین دلیل ما به عنوان اعضای حزب عدالت و توسعه که آرمانش بنا نهادن جامعه ای سنت گرا با خانواده هایی سنتی است، به اعتقاد من باید حساسیت بیشتری به خرج دهیم.

این در حالی است که برخی مقامهای دولتی ترکیه از جمله ˈمحمت شمشکˈ وزیر دارایی و ˈاحمد داود اوغلوˈ وزیر خارجه در توییتر حساب کاربری دارند و با استفاده از آن ها اخبار مهم را اعلام می کنند.

یک حساب کاربری توییتر هم به اسم اردوغان وجود دارد که 5/4 میلیون بازدید کننده دارد. اما اعتقاد بر این است که این یک حساب کاربری رسمی متعلق به نخست وزیر ترکیه نیست.

رسانام**2044/1144**1577
کد N445015