سید حسن نصرالله:

اسرائیل هم اکنون در غزه درمانده و سردرگم شده است/ انتقام خون عماد مغنیه به قوت خود باقی است