سمینار آموزشی مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی برگزار شد

دستگاه های اجرایی دولت

تهران - ایرنا- نخستین سمینار آموزشی تخصصی ویژه مدیران و فعالان روابط عمومی دستگاه های اجرایی از سوی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت برگزار شد.

به گزارش روز پنچ شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در دوره جدید فعالیت خود با استناد به مصوبات هیئت وزیران و وظایف ذاتی خود موضوع آموزش مدیران و فعالان این حوزه را در دستور کار خود قرارداده است.

این سمینار یک روزه با عنوان ˈانگیزه بخشی و ایجاد شوق کاریˈ با هدف آشنایی شرکت کنندگان با روش های مدیریتی و رفتاری به منظور برخورداری از نیروی انسانی با انگیزه تر و سازمانی بانشاط تر با همکاری و مشارکت شرکت راهبران پتروشیمی و درمحل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

محتوای آموزشی این سمینار از سوی احمدرضا فتوت دکترای روان شناسی صنعتی سازمانی ارایه شد.

در پایان این سمینار به شرکت کنندگان گواهی نامه آموزشی مورد تایید دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعطا شد.

سیام/ 9136**1594
کد N444926