رییس جمهوری مصرباعبور نکردن از حریم هوایی ترکیه، مسیرش را هزاران کیلومتر دور کرد

ترکیه

آنکارا- ˈ عبدالفتتاح السیسیˈ رییس جمهوری مصر برای عبور نکردن از حریم هوایی ترکیه در مسیر خود به روسیه، مسیر خود را هزاران کیلومتر دور کرد.

به گزارش پایگاه اینترنتی ˈ ایرپورت خبرˈ السیسی بعد از پایان دیدار خود از روسیه ترجیح داد که مسیر هوایی ترکیه را مورد استفاده قرار ندهد.

به نوشته این پایگاه السیسی بجای مسیر هوایی ترکیه از مسیر بلاروس، لهستان، اسلواکی، مجارستان، رومانی، بلغارستان و دریای اژه عبور و مسیر خود را هزاران کیلومتر طولانی کرد.

به رغم انتخاب السیسی به ریاست جمهوری مصر و ارسال پیام تبریک از سوی ˈعبدالله گلˈ رییس جمهوری ترکیه، مسوولین دولتی ترکیه هنوز از وی به عنوان کودتاگر نام می برند.

خاورم**2012**1577
کد N444810