اوکراین بر بخشی از اموال شوروی سابق ادعای مالکیت کرد

اوکراین,جنگ بر سر میراث شوروی سابق

مسکو - ایرنا - دولت اوکراین بر بخشی از اموال و دارایی های شوروی سابق ادعای مالکیت کرد و کمیسیون ویژه ای برای اخذ حقوق این کشور تشکیل داد.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری ˈایتارتاسˈ، ˈاوستاپ سمراکˈ سخنگوی دولت اوکراین روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: دولت ˈکی یفˈ این کمیسیون را برای حل مساله ارث به جا مانده از شوروی ، تشکیل داد.

وی خاطرنشان کرد: ˈآرسنی یاتسنیوکˈ نخست وزیر اوکراین، دولت را موظف به رسیدگی به مساله دارایی های شوروی سابق کرده است.

سخنگوی دولت اوکراین افزود: فهرستی از دارایی های شوروی سابق و اموالی که به اوکراین تعلق می گیرد، تهیه خواهد شد.

ˈپاول پترنکوˈ وزیر دارایی اوکراین پیشتر گفته بود، کی یف شکایت نامه ای را در مورد 80 میلیارد دلار دارایی ارزی بانک دولتی ˈاسبربانکˈ اوکراین تنظیم می کند.

وی افزود: این دارایی را دولت روسیه از شوروی به ارث برد و پس از فروپاشی این کشور، آن را به اوکراین برنگرداند.

مقامهای روسیه ادعای مالکیت اوکراین بر دارایی های شوروی سابق را رد کرده اند.

مسکو پیشتر اعلام کرده بود که کی یف قبل از این که بر دارایی های شوروی ادعای مالکیت کند، باید در قبال بدهی های خارجی خود به میزان افزون بر 100 میلیارد دلار که روسیه به عنوان میراث دار شوروی پرداخته است، پاسخگو باشد.

اروپام*5*391*518**1651
کد N444791