گزارش مسؤولین وزارت نفت پیرامون ساختار جدید قراردادهای نفتی روی میز كمیسیون انرژی

مجلس

كمیسیون انرژی روز یكشنبه گزارش مسؤولین شركت تأسیسات دریایی ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد.

روز سه‌شنبه اعضای کمیسیون انرژی مجلس گزارش مسؤولین وزارت نفت درخصوص ساختار جدید قراردادهای نفتی با حضور كارشناسان دیوان محاسبات كشور، مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی كل كشور مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،‌ كمیسیون انرژی روز یكشنبه گزارش مسؤولین شركت تأسیسات دریایی ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد.
همچنین ادامه بررسی طرح اجازه سازمانها و دستگاههای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی به استفاده از انرژی خورشیدی با حضور كارشناسان دیوان محاسبات كشور و مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از دیگر برنامه های این کمیسیون در هفته اینده است.
روز سه‌شنبه نیز اعضای کمیسیون انرژی مجلس گزارش مسؤولین وزارت نفت درخصوص ساختار جدید قراردادهای نفتی با حضور كارشناسان دیوان محاسبات كشور، مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی كل كشور مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
علاوه بر این كارگروه اساسنامه شركت ملی نفت ایران این کمیسیون نیز یكشنبه آینده به بررسی‌های خود پیرامون اساسنامه شركت ملی نفت ایران با حضور مسؤولین و كارشناسان وزارت نفت، سازمان بازرسی كل كشور، دیوان محاسبات كشور، مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ادامه می‌دهد.
كمیته امور نیروی ای کمیسیون هم روز سه‌شنبه بررسی پیش‌نویس سند ملی راهبرد انرژی كشور با حضور مسؤولین و كارشناسان محترم وزارت نفت، سازمان بازرسی كل كشور، دیوان محاسبات كشور، مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را در دستور کاری خود دارد.

کد N444691