هفته آینده برگزار می‌شود؛

جلسه مشترک رئیس سازمان صدا و سیما با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه

مجلس

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه هفته آینده جلسه‌ای مشترك با كمیسیون فرهنگی جهت بررسی مسائل و مشكلات مختلف بخش فرهنگ و همچنین نحوه بازدهی بهینه اعتبارات اختصاصی به این بخش خواهند داشت.

روز سه‌شنبه آتی نیز اعضای کمیسیون برنامه و بودجه ضمن بازدید از سازمان صدا و سیما با رئیس و معاونان و مدیران این سازمان طی جلسه‌ای به بحث و گفت‌وگو می‌نشینند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات روز یكشنبه رسیدگی به طرح اعمال بخشودگی جرائم موضوع ماده(191) قانون مالیاتهای مستقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض و برقراری مالیات غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات 1377-1380 را در دستور کار خود دارد.
همچنین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه هفته آینده جلسه‌ای مشترك با كمیسیون فرهنگی جهت بررسی مسائل و مشكلات مختلف بخش فرهنگ و همچنین نحوه بازدهی بهینه اعتبارات اختصاصی به این بخش خواهند داشت.
روز سه‌شنبه آتی نیز اعضای کمیسیون برنامه و بودجه ضمن بازدید از سازمان صدا و سیما با رئیس و معاونان و مدیران این سازمان طی جلسه‌ای به بحث و گفت‌وگو می‌نشینند.
بررسی طرح الحاق یك تبصره به ماده(87) قانون مدیریت خدمات كشوری درخصوص كاهش ساعت كاری كاركنان دولت در ماه رمضان در روز یكشنبه از دیگر مواردی است که در دستور کار این کمیسیون در هفته آتی قرار گرفته است.
كارگروه عمومی و دفاعی این کمیسیون نیز روز یكشنبه ادامه بررسی تفریغ بودجه سال1391 كل‌كشور در حوزه وزارت راه و شهرسازی و كارگروه اقتصادی ادامه بررسی چگونگی تخصیص منابع بانكی ادامه رسیدگی به منابع و مصارف بودجه سال 1393 كل كشور در برنامه کاری خود دارند.

کد N444682