تصاویر رویترز از سقوط هواپیمای رقیب دیلما روسف

کد N444656