اخبار مصر/

اجرای تدابیر شدید امنیتی در سالروز حادثه" رابعه العدویه"

آفریقا و خاورمیانه

همزمان با سالروز حادثه رابعه العدویه در مصر منابع عربی از آمادگی حامیان اخوان المسلمین برای برگزاری تظاهرات تحت تدابیر شدید امنیتی در مصر خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامیان اخوان المسلمین در سالروز حادثه "رابعه العدویه" خود را برای برگزاری تظاهرات آماده می کنند و این در حالی است که منابع مصری از افزایش تدابیر شدید امنیتی برای کنترل امور در این کشور خبر می دهند.

در همین راستا دستگاه امنیتی مصر اعلام کرد که 120 نیروی امنیتی متشکل از نیروهای ارتش و پلیس با مستقر شدن در میادین خیابانهای مهم، از جمله میادین التحریر، رابعه العدویه و النهضه به حالت آماده باش در آمدند.

این در حالی است که منابع مصری از آغاز تظاهرت حامیان اخوان المسلمین در برخی مناطق خبر می دهند.