سه شنبه آینده انجام می‌شود؛

بازدید اعضای کمیسیون اجتماعی از فعالیت‌های صنعت هسته‌ای كشور

مجلس

روز دوشنبه طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اعضای کمیسیون اجتماعی روز سه‌شنبه از فعالیت‌های صنعت هسته‌ای كشور بازدید خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کمیسیون اجتماعی روز یكشنبه رسیدگی به طرح‌های الحاق یك تبصره به ماده(190) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- مصوب1370، طرح یك‌فوریتی الحاق یك بند به ماده(2) قانون تشكیل شورای عالی اشتغال و الحاق یك بند به عنوان بند(هـ) به تبصره جزء(1) ماده(3) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور را در دستور کار خود دارد.
همچنین روز دوشنبه طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
اعضای کمیسیون اجتماعی روز سه‌شنبه از فعالیت‌های صنعت هسته‌ای كشور بازدید خواهند کرد.
كارگروه موارد خاص این کمیسیون نیز روز دوشنبه طرح یك‌فوریتی الحاق یك تبصره به ماده(5) قانون گزینش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

کد N444461