تقدیر کمیسیون آموزش از نفرات اول تا سوم كنكور93 در پنج گروه آموزشی

مجلس

سوالات 4 نفر از نمایندگان از فرجی‌دانا وزیر علوم و سوالات 4 نماینده از فانی وزیر آموزش و پرورش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اعضای کمیسیون آموزش مجلس روز سه‌شنبه از نفرات اول تا سوم كنكور 1393 در پنج گروه آموزشی تقدیرخواهند کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری روز یكشنبه رأی‌گیری در خصوص گزارش نهائی تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی را در دستور کار خود دارد.
همچنین روز یکشنبه گزارش عملكرد دانشگاه پیام‌نور و بررسی مشكلات دانشجویان وابسته به كمیته امداد و بهزیستی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
اعضای کمیسیون آموزش مجلس همچنین روز سه‌شنبه از نفرات اول تا سوم كنكور 1393 در پنج گروه آموزشی تقدیرخواهند کرد.
علاوه بر این سوالات 4 نفر از نمایندگان از فرجی‌دانا وزیر علوم و سوالات 4 نماینده از فانی وزیر آموزش و پرورش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کد N444426