ابراز تاسف سخنگوی وزارت امور خارجه از سقوط هواپیما در برزیل

سیاست خارجی

مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه از حادثه سقوط هواپیما در برزیل و کشته شدن ادواردو کمپوس نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور ابراز تاسف نموده و مراتب تسلیت دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران را به دولت و ملت برزیل اعلام کرد و با بازماندگان قربانیان این سانحه ابراز همدردی نمود.

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن ابراز تاسف از حادثه سقوط هواپیما در برزیل با بازماندگان قربانیان این سانحه ابراز همدردی نمود.
به گزارش ایلنا، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه از حادثه سقوط هواپیما در برزیل و کشته شدن ادواردو کمپوس نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور ابراز تاسف نموده و مراتب تسلیت دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران را به دولت و ملت برزیل اعلام کرد و با بازماندگان قربانیان این سانحه ابراز همدردی نمود.

کد N444379