در محضر سید(1) ناگفته های جنگ 33 روزه

سید حسن نصرالله: هرگز تهدید نمی کنم و از معادله ای که قادر به انجامش نباشیم، سخن نمی گویم

جنگ 33 روزه,الاخبار

بیروت – ایرنا – « سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان با بیان اینکه در میان جنایات دشمن صهیونیستی در جنگ 33 روز سال 2006 بیش از همه او را ناراحت کرد، حمله به مجتمع امام حسن(ع) بود، تاکید کرد که هرگز تهدید نمی کند و از معادله ای که قادر به انجامش نباشد ، سخن نمی گوید.

به گزارش ایرنا، دبیرکل حزب الله در گفت وگو با روزنامه لبنانی الاخبار به مناسبت هشتمین سالگرد جنگ 33 روزه که امروز(پنجشنبه) منتشر شد، اظهارداشت که تصمیم برای به اسارت گرفتن سربازان اسراییلی چند ماه قبل از عملیات در شورای حزب الله اتخاذ شده بود و به همین دلیل نیروهای مجاهد بارها به داخل فلسطین اشغال شده رفته بودند.

سید حسن نصرالله در پاسخ به این سئوال، به 12 ماه اوت سال 2006 برگردیم ، آیا می دانستید که عملیات به اسارت گرفتن سربازان اسراییلی در این روز انجام می شود؟، چه اقداماتی انجام شد؟ و امور چگونه پیش رفت؟ ؛ گفت : شورای اجرایی حزب الله تصمیم برای به اسارت گرفتن سربازان اسراییلی را چند ماه قبل از اجرای عملیات اتخاذ کرده بود.

وی افزود: هنگامی که شورای اجرایی تصمیماتی را در این سطح اتخاذ می کند، موضوع برای اجرا به شورای جهاد که براساس ساختار حزب الله، دبیرکل ریاست آن را برعهده دارد ، محول می شود و این شورا از رهبران اصلی جهاد تشکیل شده است.

دبیرکل حزب الله خاطرنشان کرد: این شورا برای اینکه عملیات با موفقیت انجام شود، مکان ، زمان ، تاکتیک ، برنامه ، نیروها ، مدیریت عملیات، واکنش های احتمالی دشمن و اقدامات احتیاطی را بررسی و با اجماع و یا شبه اجماع و نه رای گیری اتخاذ تصمیم می کند.

سید حسن نصرالله با بیان اینکه» اینها ساده نیستند و شاید به چند ماه وقت نیاز باشد»، تصریح کرد که نیروهای حزب الله بارها به داخل خاک فلسطین اشغالی نفوذ و اهداف مختلفی را بررسی کردند.

ادامه دارد...

خاورم ** 1324
کد N444208