در محضر سید

سید حسن نصرالله: حزب الله از مرزهای لبنان با سوریه حمایت می کند

سید حسن نصرالله,الاخبار

بیروت – ایرنا – « سید حسن نصرالله » دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد که نیروهای مقاومت از مرزهای لبنان و سوریه حمایت می کنند و امروز اغلب کسانی که با حضور حزب الله در سوریه مخالف بودند ، نظر خود را تغییر داده اند.

به گزارش ایرنا، دبیرکل حزب الله در مصاحبه با روزنامه لبنانی الاخبار به مناسبت هشتمین سالروز پیروزی مقاومت در جنگ سال 2006 با رژیم صهیونیستی موسوم به جنگ 33 روز تاکید کرد که مقاومت در جنگ با دشمن صهیونیستی حد و مرزی نمی شناسد.

در ابتدای این مصاحبه روزنامه الاخبار مکان مصاحبه را چنین توصیف می کند: از طبقه بالا صداهایی به گوش می رسد و بیشتر صدای پای کودکی است که بین اتاق ها می دود، صدای اذان از یکی از مساجد به گوش می رسد، پنجره را پرده ای با رنگ و گل های متناسب سالن پوشانده است.

مشروح این مصاحبه متعاقبا منتشر می شود.

خاورم ** 1324بیروت – ایرنا – « سید حسن نصرالله » دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد که نیروهای مقاومت از مرزهای لبنان و سوریه حمایت می کنند و امروز اغلب کسانی که با حضور حزب الله در سوریه مخالف بودند ، نظر خود را تغییر داده اند.

به گزارش ایرنا، دبیرکل حزب الله در مصاحبه با روزنامه لبنانی الاخبار به مناسبت هشتمین سالروز پیروزی مقاومت در جنگ سال 2006 با رژیم صهیونیستی موسوم به جنگ 33 روز تاکید کرد که مقاومت در جنگ با دشمن صهیونیستی حد و مرزی نمی شناسد.

در ابتدای این مصاحبه روزنامه الاخبار مکان مصاحبه را چنین توصیف می کند: از طبقه بالا صداهایی به گوش می رسد و بیشتر صدای پای کودکی است که بین اتاق ها می دود، صدای اذان از یکی از مساجد به گوش می رسد، پنجره را پرده ای با رنگ و گل های متناسب سالن پوشانده است.

مشروح این مصاحبه متعاقبا منتشر می شود.

خاورم ** 1324
کد N444170