وزیر کشور:

سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند برای تحقق اهداف نظام نقش پررنگی ایفا کنند

دولت

وی اشاره کرد: سازمانهای مردم نهاد می توانند برای تحقق اهداف نظام وحل مشکلات مردم و یاری دولت نقش پررنگی را ایفا کنند.

وزیر کشور نقش سازمان های مردم نهاد را برای تحقق اهداف نظام و رفع مشکلات کشور پررنگ توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا عبدالرضا رحمانی فضلی در همایش ملی سازمانهای مردم نهاد که با حضور رئیس جمهور و 2هزار نفر از نمایندگان سازمانهای مردم نهاد برگزار شد گفت: رئیس جمهور همواره بر حمایت وبستر سازی مناسب قانونی, حقوقی وسیاسی برای سازمانهای مردم نهاد بوده است اشاره کرد.

وی افزود: دولت معتقد است که ما در شرایط دموکراسی مبتنی بر آرای مردم و ملت باید موضوع توسعه را با محوریت مردم در نظر داشته باشیم.

وزیر کشور ادامه داد: برای آنکه در این عرصه موفق شویم با تشکلهای مردمی که واسطه میان دولت وملت هستند و خواسته های مردم را به دولت منتقل کرده وبه دولت نیز در اجرا کمک می کند.

رحمانی فضلی با اشاره به ا ینکه وزارت کشور وسایر دستکاههای اجرایی درسال گذشته تمام تلاش خود را برای حمایت حقوقی از سازمانهای مردم نهاد داشتند گفت:در این یک سال جلسات مختلفی برگزار شد و جشنواره های مختلفی صادر شد.

وی عنوان کرد: بخشنامه های وزارت کشور در مراحل اولیه با توجه به این نکته که فرآیند تایید سازمان‌های مردم نهاد مشکل زا بود در راستای کوتاه کردن آن تدوین شد.

وی ادامه داد: همچنین به استانداران نیز دستور همکاری با سمن ها داده شد وتلاش کردیم آیین نامه های موجود را به قانون تبدیل کنیم.

رحمانی فضلی گفت: لایحه نوشته شده لایحه قوی است که به قرار است به مجلس فرستاده شود.

وی اشاره کرد: سازمانهای مردم نهاد می توانند برای تحقق اهداف نظام وحل مشکلات مردم و یاری دولت نقش پررنگی را ایفا کنند.

رحمانی فضلی گفت: درحوزه مواد مخدر نیز 80درصد از فعالیتهای حوزه درمان به سازمان‌های مردم نهاد واگذار شده وهمچنین با شعار اجتماعی کردن مبارزه بامواد مخدر توفیقات خوبی در یکسال گذشته حاصل شده است.

وی درپایان اظهار کرد: امیدواریم در طی حضور دولت تدبیر و امید و راهنمایی رئیس جمهور با بسترسازی حقوقی و قانونی مناسب شاهد فعالیتهای روزافزون سازمانهای مردم نهاد باشیم.

کد N444106