یک هواپیما بر روی خانه ای در برزیل سقوط کرد/ احتمال کشته شدن نامزد ریاست جمهوری