دیوید کامرون تعطیلات خود را نیمه کاره رها کرد

آمریکا اروپا

نخست وزیر انگلستان برای شرکت در جلسه اضطرای درباره عراق تعطیلات خود را ناتمام گذاشته و به لندن برگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان که برای مداخله نظامی مستقیم در عراق تحت فشار است با ناتمام گذاشتن تعطیلات خود به لندن برگشت.

وی برای شرکت در جلسه کمیته اضطراری کوربای دولت درباره تحولات عراق که ریاست آن را بر عهده دارد، تعطیلات خود در پرتغال را نیمه تمام گذاشت و قبل از همسر و فرزندانش به انگلستان برگشت.

دولت دیوید کامرون تا به حال در برابر درخواست ها برای مداخله نظامی مستقیم در عراق مقاومت کرده است.