اتحادیه عرب خواستار پیوستن رژیم صهیونیستی به معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای شد

اسراییل

تهران - ایرنا - ˈنبیل العربیˈ دبیرکل اتحادیه عرب، روز چهارشنبه خواستار پیوستن رژیم صهیونیستی به معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای شد.

به گزارش پایگاه خبری مصری ˈالیوم السابعˈ، العربی امروز نامه هایی با مضمون مشترک برای کشورهای عضو در آژانس بین المللی انرژی اتمی ارسال کرد و در آن خواستار پیوستن اسراییل به معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای شد.

وی همچنین تاکید کرد که رژیم صهیونیستی باید تاسیسات هسته ای را تحت نظارت سیستم ها و پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دهد.

نبیل العربی از کشورهای عضو در ˈان پی تیˈ خواست تا از طرح وی در خصوص ˈتوانمندی های هسته ای اسراییلˈ که قرار است آن را در کنفرانس سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین ارائه دهد، حمایت کنند.

بر اساس این گزارش، اتحادیه عرب اعلام کرده است که تلاش های جدی خود را برای کسب حمایت های بین المللی جهت به ثمر نشستن طرح نبیل العربی که در راستای تلاش های بین المللی برای ایجاد منطقه خاورمیانه ای عاری از سلاح های هسته ای است، به کار می گیرد.

این در حالی است که رژیم اسراییل به دلیل حمایت بی دریغ آمریکا از امضای ˈان پی تیˈ سر باز می زند. برآوردها حاکی از آن است که این رژیم حداقل دارای 75 کلاهک هسته ای است. کارشناسان تعداد کلاهک های هسته ای این رژیم را تا 400 عدد نیز پیش بینی کرده اند.

رسانام**9329** 1597
کد N444043