روحانی در همایش سازمان های مردم نهاد؛

وزارت کشور هر چه زودتر لایحه جامع سازمان های مردم نهاد را تهیه کند

سیاست داخلی

برای دفاع از حقوق شهروندی و مقابله با آسیب هایی که امروز استحکام خانواده ها را تهدید می کند، راهی نداریم جز اینکه سازمان های مردم نهاد وارد عمل شوند.

رئیس جمهور تاکید کرد:ما باید بحث سازمان های مردم نهاد را در جامعه سامان بدهیم. راه حل این مسئله این است که هر چه زودتر وزارت کشور لایحه جامع سازمان های مردم نهاد را تهیه و پس از بررسی در دولت آن را تقدیم مجلس کنیم تا بتوانیم از این سازمان ها بهره مندی بیشتر داشته و شاهد ایرانی آبادتر باشیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رئیس جمهور امروز با حضور در همایش سازمان های مردم نهاد که در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار شد، عنوان کرد: وزارت کشور پیش از این به من گزارشی در زمینه پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر داد که در این گزارش تشکل های مردم نهاد در این زمینه بسیار فعال هستند.

وی افزود: مگر دولت به تنهایی قادر است با این معضل بزرگ اجتماعی مقابله کند برای دفاع از حقوق شهروندی و مقابله با آسیب هایی که امروز استحکام خانواده ها را تهدید می کند، راهی نداریم جز اینکه سازمان های مردم نهاد وارد عمل شوند.

رئیس جمهور با تاکید براینکه البته سازمان های مردم نهاد باید همواره با دولت تعامل داشته باشند، تصریح کرد: این سازمانها نمی توانند در همه زمینه ها به تنهایی به موفقیت های بالا دست یابند. بنابراین نیاز به ایجاد رابطه با دولت دارند.

روحانی با تاکید بر اینکه در عین حال سازمان های مردم نهاد نباید دولت ساخته نیز باشند، گفت: با این وجود نباید این سازمانها دولت ستیز هم باشند این سازمان ها باید دولت یار باشند و در شرایطی حتی دولت ساز باشند.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه این سازمان ها می توانند در انتخابات مشارکت مردم را گسترده کنند، گفت: ما امروز دیگر دولت سالاری نداریم بلکه دارای مردم سالاری دینی هستیم. البته قبول دارم که دولت باید تصدی گری های خود را کم کند. جز در برخی موارد که دولت ناچار باید تصدی برخی مسائل مثل سیاست خارجی و امنیت ملی را عهده دار باشد در مابقی مسائل از جمله بهداشت و درمان و حتی آموزش فرزندان جامعه میتوان  کار  را به مردم واگذار کرد.

روحانی افزود: البته دراین میان هدایت، نظارت و حمایت دولت همواره باقی می ماند چرا که اگر دولت از این سازمان ها حمایت نکند آنها در بسیاری از امور دچار مشکلاتی می شوند پس دولت باید حامی سازمان های مردم نهاد در رفع مشکلات باشد.

وی با تاکید بر اینکه دولت معتقد است هر کاری که بتوانیم را باید به مردم واگذار کنیم، گفت: این مسئله به نفع جامعه است برای مثال اگر از میراث فرهنگی ما امروز مردم حراست کنند به نظر من دلسوزانه تر می توانند از میراث فرهنگی مراقبت داشته باشند البته هم اکنون نیز اگر حمایت مردم نباشد بسیاری از کارها شدنی نیست.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه ما در بحث فرهنگی دینی زمانی موفق بودیم که مسائل این حوزه در دست مردم بود، تصریح کرد: قطعا مردم در مساجد و حسینیه ها و حوزه های علمیه بهتر از دولت می توانند به تبلیغات دینی سازمان دهند.

وی افزود: ما در جامعه نه تنها معضلات بزرگ بلکه اهداف بلندی نیز داریم و در مقابل نیاز به توسعه فرهنگی و اجتماعی داریم که در این زمینه سازمان های مردم نهاد می توانند فعالیت بیشتری داشته باشند.

روحانی ادامه داد: اشکالی ندارد اگر سازمان های مردم نهاد ما در بسیاری از موارد از جمله بهداشت و درمان و  آسیب های اجتماعی با سازمان های بین المللی در تماس باشند؛ البته تماس سالم و مفید.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ما باید بحث سازمان های مردم نهاد را در جامعه سامان بدهیم. راه حل این مسئله این است که هر چه زودتر وزارت کشور لایحه جامع سازمان های مردم نهاد را تهیه و پس از بررسی در دولت آن را تقدیم مجلس کنیم تا بتوانیم از این سازمان ها بهره مندی بیشتر داشته و شاهد ایرانی آبادتر باشیم.

کد N444025