اختصاص800 میلیارد ریال اعتبار به خسارت دیدگان سیل اخیر استان گلستان

وزیران,مصوبات93

تهران-ایرنا- هیات دولت 800 میلیارد ریال اعتبار برای اقدامات پیشگیرانه و جبران خسارت و بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از سیل اخیر استان گلستان اختصاص داد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه 18تیرماه سال جاری به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهوری و به استناد اصل 138 قانون اساسی موافقت کرد مبلغ 800 میلیارد ریال به صورت تملک سرمایه ای از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه به نسبت مساوی برای اقدامات پیشگیرانه و جبران خسارت و بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از سیل اخیر استان گلستان اختصاص یابد تا برابر قوانین مقررات مربوط هزینه شود.

همچنین دستگاه های اجرایی مربوط واستانداری گلستان موظف شدند ضمن نظارت دقیق ورعایت اصول فنی در روند اجرای عملیات احداث ،بازسازی ،بهسازی و ایمن سازی ومقاوم سازی پروژه های تعیین شده در برابر حوادث غیر مترقبه گزارش عملکرد اعتبارات یاد شده به همراه حجم عملیات و پیشرفت فیزیکی پروژه را هر سه ماه به معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهوری ارسال کنند.

این مصوبه را معاون اول رییس جمهوری 19 مرداد سال جاری برای اجرا ابلاغ کرده است.

سیام**9121**9254**1449
کد N443979