سفر رییس جمهوری مصر به روسیه

قاهره؛ به دنبال ایجاد موازنه در سیاست خارجی

کد N443593