حسنی مبارک:

هرگز دستور قتل تظاهرکنندگان را صادر نکردم

سیاسی

مبارک که به اتهام قتل تظاهرکنندگان طی انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ مصر در حال محاکمه شدن است در دفاع از خود گفت که وی هرگز دستور قتل تظاهرکنندگان را صادر نکرده است.

«حسنی مبارک» رئیس جمهوری مخلوع مصر تاکید کرد وی دستور قتل تظاهرکنندگان را صادر نکرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، مبارک که به اتهام قتل تظاهرکنندگان طی انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ مصر در حال محاکمه شدن است در دفاع از خود گفت که وی هرگز دستور قتل تظاهرکنندگان را صادر نکرده است.

وی افزود که برخی از تظاهرات مسالمت آمیز سوء استفاده کرده و به نهاد‌ها و تاسیسات دولتی حمله کردند.

رئیس جمهوری مخلوع مصر تصریح کرد که هیچ گونه دخالت خارجی در امور داخلی مصر را نپذیرفته و روابط خارجی مصر با کشورهای دیگر را بر اساس برابری برقرار کرده بود.

وی در ادامه گفت که هیچ‌گاه در کمک به محاصره شدگان در نوار غزه تردید نکرد اما با تهدیدات امنیتی در مرزهای مصر با نوار غزه مقابله کرده است.

مبارک همچنین گفت که هیچ روزی در پی دستیابی به مقام و سمت نبوده است.

وی عنوان کرد که از زمان کناره گیری‌اش از قدرت علیه وی تبلغیات زیادی شده، چهره اش تخریب و به او افتراهای زیادی زده شده است.

کد N443567