در آستانه روز پیروزی مقاومت در جنگ 33 روزه

تجاوز نیروهای زمینی ارتش صهیونیستی به خاک لبنان

ارتش صهیونیستی,شبعا

بیروت – ایرنا – نیروهای زمینی ارتش صهیونیستی روز چهارشنبه و در آستانه روز پیروزی مقاومت در جنگ سال 2006 موسوم به جنگ 33 روزه، با عبور از خطوط مرزی در بخش شرقی جنوب لبنان به خاک این کشورتجاوز کردند.

به گزارش ایرنا، 14 نظامی ارتش صهیونیستی با عبور از منطقه رودخانه الوزانی و تجاوز به خاک لبنان با هدف ترساندن و ایجاد رعب در صاحبان مراکز تفریحی حاشیه رودخانه و مشتریان، با سلاح خود به روی آنها نشانه روی کردند.

همزمان با این اقدام تجاوزکارانه به حاکمیت لبنان ، نیروهای ارتش صهیونیستی مبادرت به برگزاری تمرین های نظامی در داخل منطقه کشتزارهای شبعای اشغالی لبنان دربخش شرقی جنوب لبنان کردند.

در این تمرین های نظامی توپخانه ارتش صهیونیستی شرکت کرد و از گلوله های جنگی استفاده و صدای انفجار در روستاها و شهرک های واقع در مرزهای لبنان با فلسطین اشغالی شنیده شد.

جنگنده ها و بالگردهای جنگی ارتش صهیونیستی نیز بر فراز منطقه و مواضع نیروهای ارتش صهیونیستی در کشتزارهای اشغالی شبعا به پرواز درآمده و گشت زنی کردند.

هواپیماهای بدون سرنشین ویژه جاسوسی ارتش صهیونیستی نیز در آسمان مناطق مرزی دست به عملیات شناسایی زدند.

براساس این گزارش، نظامیان صهیونیست همچنین از مواضع خود در کشتزارهای اشغالی شبعای لبنان به سوی چوپان ها در منطقه السدانه تیراندازی کردند اما به این چوپان ها آسیبی وارد نشد.

خاورم ** 1324
کد N443379