یک نماینده مجلس ترکیه خواستار ابطال انتخابات ریاست جمهوری شد

لغو

آنکارا - ایرنا - ˈقمر گنچˈ نماینده مردم ˈتونجعلیˈ از حزب ˈجمهوریخواه خلقˈ ترکیه خواستار ابطال انتخابات یکشنبه گذشت ریاست جمهوری این کشور شد.

به گزارش ایرنا به نقل از منابع خبری ، گنچ با ارایه درخواستی به شورای عالی نظارت بر انتخابات ترکیه، این درخواست را مطرح کرد.

وی در درخواست خود با اشاره به اینکه طبق قانون انتخابات در برگه های رای گیری باید نام نامزدهای انتخاباتی درج شود، نوشت: در برگه های چاپ شده از سوی شورای عالی نظارت بر انتخابات، عکسهای سه نامزد ریاست جمهوری نیز موجود بود و این مساله ناقض قانون است.

وی با عنوان اینکه برگه های چاپ شده رای گیری برای انتخابات نقض آشکار قانون انتخابات است، خواستار ابطال انتخابات از سوی شورای عالی نظارت بر انتخابات ترکیه شد.

ناظران سیاسی در آنکارا می گویند که درخواست گنچ که از نمایندگان جنجالی مجلس ترکیه است، از سوی شورای عالی نظارت بر انتخابات رد خواهد شد.

در انتخابات یکشنبه گذشته ریاست جمهوری ترکیه از مجموع 55 میلیون و 701 هزار و 710 نفر واجد شرایط رای دادن، 41 میلیون و 281 هزار و 860 نفر در انتخابات شرکت کردند.

طبق نتایج شمارش آرا ˈرجب طیب اردوغانˈ 20 میلیون و 669 هزار و 955 رای که معادل 51.65 درصد آرا است را به خود اختصاص داد.

ˈاکمل الدین احسان اوغلوˈ 15 میلیون و 432 هزار و 166 رای معادل 38.56 درصد آرا و ˈصلاح الدین دمیرتاشˈ سه میلیون و 914 هزار و 427 رای که معادل 9.78 درصد آراء است را از آن خود کردند.

نتایچ قطعی انتخابات جمعه آینده اعلام خواهد شد و اعتراضها تا روز پنجشنبه می تواند نسبت به نتایج انتخابات اعلام شود.

خاورم**2012**1651
کد N443332