همراه با تصویر/

برگزاری مراسم ازدواج در پناهگاه فلسطینیان/ زندگی در غزه همچنان در جریان است