العبادی تلاش های مالکی در مبارزه با تروریسم را ستود

مالکی,عراق 93

تهران - ایرنا - ˈحیدر العبادیˈ نخست وزیر مامور تشکیل دولت جدید عراق، تلاش های مرجعیت، ˈنوری مالکیˈ و هیات دولت وی در مبارزه با تروریسم را ستود.

به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی ˈالمیادینˈ، العبادی اظهار داشت: مالکی برادر، یار و همراه و شریک اصلی در فرآیند سیاسی باقی خواهد ماند.

العبادی با صدور بیانیه ای از جریان های سیاسی عراق خواست تا دیدگاه ملی مشترکی برای حل وفصل مشکلات قانونی، سیاسی و اقتصادی در پیش بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: عراق با چالش های فراوانی روبرو است که وحدت و تاروپود اجتماعی و ساختارهای تشکیل دهنده آن را مورد هدف قرار داده است و به همین دلیل همه باید برای رویارویی با خطر تروریسم با یکدیگر متحد شوند. این موضوع برای دولت و تمام اقشار جامعه عراق یک اولویت به شمار می رود.

العبادی نیروهای ارتش، پلیس، داوطلب و عشایر را به دفاع از عراق فرا خواند.

نخست وزیر مامور تشکیل کابینه عراق از کشورهای دوست و برادر و تمامی جریان ها و سازمان های بین المللی و منطقه ای خواست تا جهت رویارویی با ترورست ها از جمله داعش در کنار عراق قرار گیرند.

وی تاکید کرد: داعش تمام کشورهای منطقه و امنیت و صلح بین الملل را در معرض تهدید قرار داده است.

خاورم **1487**7074**1275
کد N443089