نوبخت:

دولت لایحه بودجه 94 را تا نیمه آذر به مجلس ارائه می دهد

مجلس

امروز قول می دهم قبل از پانزدهم آذرماه بودجه سال 94 با روش جدید بودجه ریزی بر اساس عملکرد و با حذف تبصره های تکراری به مجلس تقدیم شود تا نمایندگان به جای بررسی تبصره ها، بودجه سنواتی را به صورت درآمدها و هزینه ها بررسی کنند

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درباره لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت بیان كرد: این لایحه بنا به درخواست نمایندگان به مجلس ارائه شده و در راستای حذف تبصره های تکراری در لایحه بودجه است.

به گزارش ایلنا، محمدباقر نوبخت در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، درباره لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت افزود: این لایحه امروز در حالی تقدیم مجلس شده که یکی از درخواست های عمومی نمایندگان و ملت شریف ایران برای پیگیری آن در راستای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور بوده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه آیین نامه داخلی مجلس وقت محدودی برای رسیدگی نمایندگان، کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق برای بررسی نظام بودجه ریزی قایل شده است لذا هر سال در زمان رسیدگی به بودجه کشور وقت نمایندگان به مباحثی نسبت به تبصره هایی که ممکن است چندین بار در لایحه بودجه تکرار شود می گذرد در این راستا پیشنهاد شد تا تبصره های تکراری حذف شود.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: ما در این لایحه در صدد هستیم تا در صورت تصویب آنرا به قانون تنظیم بخشی از مقررات قانونی دولت اضافه کنیم لذا لازم است تا قبل از 15 آذرماه یعنی زمان تحویل لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی برای بررسی بودجه سال 94 این لایحه تصویب و با روشی جدیدتر به بررسی بودجه پرداخته شود و نمایندگان نیز فرصت پیدا کنند تا به جای آنکه وقت خود را به مباحث کلامی بگذرانند مباحث اصلی بودجه را مدنظر قرار دهند.

وی ادامه داد:امروز قول می دهم قبل از پانزدهم آذرماه بودجه سال 94 با روش جدید بودجه ریزی بر اساس عملکرد و با حذف تبصره های تکراری به مجلس تقدیم شود تا نمایندگان به جای بررسی تبصره ها، بودجه سنواتی را به صورت درآمدها و هزینه ها بررسی کنند

در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی نیز گفت: همانگونه که نوبخت اشاره کرده این لایحه درخواستی بود که از سوی مجلس به دولت داده شد و ضرورت آن نیز از آن جهت اهمیت داشت که تبصره های تکراری در بودجه وقت زیادی را از نمایندگان اخذ می کرد و لذا این لایحه براساس پیگیری همین بحث تقدیم مجلس شده است و نمایندگان بتوانند اصل بودجه را مورد بررسی قرار دهند.

کد N442941