قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاح شد

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات طرحی مقرر کردند قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاح شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

طراحان این طرح معتقد بودند تامین هزینه های بیمه کارگران ساختمانی و حمایت از آن نباید به قمیت افزایش هزینه های تولید خصوصاً در تولید ساختمان و مسکن باشد زیرا موجب کاهش تولید شده و بیکاری نیروی کار را به همراه دارد.

طراحان با اشاره به دریافت 20 درصد هزینه بیمه سهم کارفرما از محل افزایش هزینه های دریافت پروانه ساختمانی معتقد بودند که این اقدام گکه در بودجه سال 92 به تصویب رسید منجر به کاهش ساخت و ساز شده لذا معتقد بودند که با اصلاح این موضوع باید سهم 20 درصدی کارفرما از محل عوارض متمرکز شهرداری ها و دهیاری ها پرداخته شود. بر این اساس کلیات طرح با 146 رای موافق، 24 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

در صورت تصویب نهایی این طرح سازمان تامین اجتماعی مکلف است 7 درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت و اشتغال و 20 درصد سهم کارفرما را از 12 درصد مجموع عوارض و درآمد تامینی ناشی از صدور پروانه ساختمانی به شهرداری از مالک دریافت و کارگران مذکور را بیمه نمایند