فیلم تکان‌دهنده گزارشگر سی‌ان‌ان از وضعیت ایزدی‌های عراق

ایوان واتسون، گزارشگر سی‌ان‌ان موفق شده فیلم کوتاهی از وضعیت ایزدی‌های گرفتار شده در کوهها را از درون یک هلی کوپتر آمریکایی تهیه کند.

فیلم تکان‌دهنده گزارشگر سی‌ان‌ان از وضعیت ایزدی‌های عراقایوان واتسون، گزارشگر سی‌ان‌ان موفق شده فیلم کوتاهی از وضعیت ایزدی‌های گرفتار شده در کوهها را از درون یک هلی کوپتر آمریکایی تهیه کند.

 

 

 ایوان واتسون، گزارشگر سی‌ان‌ان موفق شده فیلم کوتاهی از وضعیت ایزدی‌های گرفتار شده در کوهها را از درون یک هلی کوپتر آمریکایی تهیه کند. هلی کوپتر آمریکایی که در حال توزیع کمک است، پس از پایان مأموریتش تعدادی از آوارگان گرفتار شده را نجات می‌دهد.

5252

 

کد N442928