عریقات: چشم جهانیان به قاهره دوخته شده است

جهانیان,24 ساعت

تهران - ایرنا - ˈصائب عریقاتˈ مذاکره کننده ارشد فلسطینیان روز چهارشنبه گفت: 24 ساعت آینده برای برقراری آتش بس دایم در غزه بسیار مهم است و چشم جهانیان برای تثبیت اوضاع این منطقه، به قاهره دوخته شده است.

به گزارش شبکه خبری ˈالمیادینˈ، عریقات با اشاره به اصرار ˈمحمود عباسˈ رییس حکومت خودگردان فلسطین برای ارایه طرح آتش بس در نوار غزه، از جامعه بین المللی خواست، پایان دادن به اشغالگرهای رژیم صهیونیستی را محور فعالیتهای سیاسی قرار دهند.

وی افزود: آنچه در طرح مصر آمده، همه موارد مورد توافق قراردادهای سابق فلسطین و اسرائیل است، اما طرف اسرائیلی در مذاکرات آتش بس از زبان دیکته استفاده می کند، نه زبان مذاکره.

وی در پاسخ به ماموریتش به قاهره گفت: این سفر در راستای کمک به هیات فلسطینی صورت گرفته است .

عریقات افزود: روش مذاکره رژیم صهیونیستی تلاش برای بی ارزش نشان دادن مسایل و تداوم وضعیت کنونی است .

وی تاکید کرد که رژیم صهیونیستی نه تنها همه قراردادها را منکر می شود، بلکه در این موارد گزینشی نیز عمل می کند.

عریقات ادامه داد که رهبران فلسطین در حال حاضر در مرحله مشورت و بررسی روابط فلسطینی - اسرائیلی در روز دوم پایان مذاکرات هستند.

رژیم صهیونیستی با حمله به نوار غزه در پنج هفته گذشته دستکم دو هزار غیرنظامی فلسطینی را به شهادت رساند.

رسانام** 1453**1651
کد N442898