آیت الله مهدوی کنی به بیمارستان رجایی منتقل شد 

سایر حوزه ها

 آیت الله مهدوی کنی از بیمارستان بهمن به بیمارستان شهید رجایی منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیمارستان جدید محل مراجعه و چکاب آیت‌الله پیش از وخامت حالشان بوده است.

آخرین اخبار از وضعیت حال ایشان نیز حاکی از ان است که  وضعیت قلب و کبد و کلیه‌ها خوب است و تغییراتی نیز در وضعیت مغزی ایشان حاصل شده است.

آیت الله مهدوی کنی ، رئیس مجلس خبرنگارن رهبری از 15 خرداد ماه در بیمارستان بستری است .