با رای نمایندگان؛

جوکار و آصفری عضو دبیرخانه دایمی کنفرانس های بین المللی فلسطین شدند

مجلس

با رای نمایندگان محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد و محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک دو عضو کمیسیون امنیت ملی جهت عضویت در دبیرخانه دایمی کنفرانس های بین المللی فلسطین انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی محمدصالح جوکار و محمدحسن آصفری به عنوان دو عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جهت عضویت در دبیرخانه دایمی کنفرانس های بین المللی فلسطین انتخاب شده است.

محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد 136 رای و محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک و کمیجان  86 رای از مجموع 181 رای مجلس را کسب کردند .

وحید احمدی نماینده مردم هرسین نیز نامزد معرفی شده برای عضویت در دبیرخانه دایمی بین المللی کنفرانس فلسطین بود که رای نیاورد.