اشرف غنی احمدزی:

تقسیم قدرت منتفی است

سیاسی

احمدزی گفت که وی موافقت‌نامه‌ تقسیم قدرت با عبدالله را امضا نکرده و تاكید کرد که بر اساس این توافق‌نامه، برنده انتخابات، بازنده را «براساس فرمان» رئیس شورای اجرایی تعیین می‌کند و وی «مطابق دستور رئیس جمهوری» وظایف خود را انجام می‌دهد.

«اشرف غنی احمدزی» نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان تصریح کرد كه تشکیل دولت وحدت ملی بر اساس موافقت‌نامه‌ای که با میانجی‌گری امریکا میان وی و «عبدالله عبدالله» كاندیدای دیگر انتخابات امضا شده است‌، به این معنی نیست که برنده انتخابات قدرت را به طور كامل با بازنده تقسیم کند.

به گزارش ایلنا به نقل از آواپرس، احمدزی که در جمع خبرنگاران خارجی در کابل صحبت می‌کرد، گفت که وی موافقت‌نامه‌ تقسیم قدرت با عبدالله را امضا نکرده و تاكید کرد که بر اساس این توافق‌نامه، برنده انتخابات، بازنده را «براساس فرمان» رئیس شورای اجرایی تعیین می‌کند و وی «مطابق دستور رئیس جمهوری» وظایف خود را انجام می‌دهد.

اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله جمعه گذشته در حضور «جان کری» وزیر خارجه آمریکا، توافق‌نامه‌ای را امضا کردند که اکنون دو طرف در ارتباط با تفسیر آن به وضوح اختلاف نظر دارند.

 

کد N442548