آیت‎الله سیستانی بیانیه جدید صادر کردند

آیت الله سیستانی

مرجعیت دینی شیعیان عراق در بیانیه‎ای خواستار عدم برگزار هیچ‎گونه تظاهراتی در سطح شهر نجف و دیگر شهرهای این کشور با هدف ممانعت از بروز هرج و مرج شدند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران،  "آیت‎الله علی سیستانی" مرجعیت دینی شیعیان عراق روز سه شنبه با صدور بیانیه‎ای خواستار عدم برپایی هیچ‌گونه تظاهراتی از سوی گروه‎های سیاسی این کشور در سطوح شهرها با هدف بروز نیافتن تنش‎هایی که به منافع عمومی زیان می‌رسد، شدند.
یک منبع نزدیک به دفتر مرجعیت دینی شیعیان عراق در نجف اشرف در این باره گفت: "آیت‎الله سیستانی" توصیه کردند که هیچ‎گونه تظاهراتی از سوی گروه‎های سیاسی برای ممانعت از بروز خسارت به منافع عمومی برگزار نشود.
کد N442115