شرکت وزیر ارشاد در نشست سازمان همكاری‌های اسلامی در مورد تحولات غزه

سیاست خارجی

علي جنتي وزير فرهنگ وارشاد اسلامي جمهوری اسلامی ايران  در راس هیاتی در نشست كميته اجرايي سازمان همكاريهاي اسلامي( OIC ) در شهر جده عربستان سعودی، پيرامون بررسي حملات رژيم صهيونيستي عليه مردم بي دفاع  فلسطين درغزه تشكيل شده، شركت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علي جنتي وزير فرهنگ وارشاد اسلامي جمهوری اسلامی ايران در راس هیاتی در نشست كميته اجرايي سازمان همكاريهاي اسلامي (OIC) در شهر جده عربستان سعودی، پيرامون بررسي حملات رژيم صهيونيستي عليه مردم بي دفاع  فلسطين درغزه تشكيل شده، شركت کرد.

در اين نشست وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی طی سخنانی مواضع كشورمان در  خصوص جنايات ددمنشانه صهيونيستها عليه مردم غزه را تبیین و برآمادگي جمهوري اسلامي ايران براي كمك به مردم فلسطين و بويژه ساكنين غزه تاكيد کرد.

علی جنتی ابراز اميدواري كرد تا در اين نشست تصميمات و راهكارهاي عملي براي كمك به مردم بي دفاع غزه، تامين نيازهاي اضطراري بشردوستانه وفراهم نمودن تمهيدات لازم براي بازسازي ويرانيهاي ناشي از حملات رژيم صهيونيستي اتخاذ شود.

وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی نسبت به ضعف وانفعال مجامع بين المللي بويژه شوراي امنيت سازمان ملل  براي برخورد با رژيم متجاوز صهيونيستي انتقاد نمود و اضافه کرد :با توجه به اينكه مسئله فلسطين مهمترين اولويت امت اسلامي وسازمان همكاريهاي اسلامي است ،بنابراين از اين سازمان انتظار مي رود اقدامات موثري را در جهت رفع وكاهش مصائب و مشكلات مردم فلسطين ايفا نمايد. وی افزود :سازمان همكاريهاي اسلامي با توجه به ظرفيت بالاي كشورهاي اسلامي از توان  مضاعفی براي ايفاي نقش موثر تر در ياري رساندن به مردم غزه و استيفاي حقوق مسلم ملت مظلوم فلسطين برخوردار است.

علی جنتی خاطر نشان ساخت: جمهوري اسلامي ايران به سياق اقدامات گذشته، از ابتداي اين بحران با الهام از آموزه هاي اسلامي و وظيفه انساني خود براي ارسال هر چه سريعتر كمكهاي بشر دوستانه مانند تجهيزات پزشكي، دارو و غذا اعلام آمادگي كرد كه اميدواريم با بازگشايي گذرگاهها اين خواسته محقق شود.

وي در ادامه اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران همصدا با آزاد انديشان جهان، ضمن تاكيد بر لغو كامل محاصره نوار غزه بر بازگشايي هر چه زودتر تمامي گذرگاههاي مرزي  به منظور ورود كمكهاي بشر دوستانه ودسترسي پزشكان وامدادگران به مجروحان تاكيد مي کند.

وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی افزود :جمهوري اسلامي ايران خواستار اعزام هيات تحقيق و تفحص به غزه براي بررسي ابعاد اين فاجعه انساني و تحت پيگرد قراردادن رژيم صهيونيستي در محاكم بين المللي  مي باشد واز وحدت و مبارزات گروههاي فلسطيني عليه رژيم اشغالگر حمايت مي کند.

 كميته اجرايي سازمان همكاريهاي اسلامي به درخواست كشورهاي اسلامي  در جده عربستان براي بررسي اوضاع غزه وديگر سرزمينهاي فلسطين تشكيل جلسه داد ودر آن كشورهاي عضو در سطح وزراء،معاونين وزراء وروساي هياتها شركت داشتند.قرار است بعد از بحث وبررسي موضوع توسط وزراء بيانيه اي در اين رابطه صادر شود.

در  نشست سازمان همکاریهای اسلامی برای بررسی تحولات غزه در ترکیب هیات ایرانی که ریاست ان با علی جنتی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی بود، بعيدي نژاد مدير كل امور سياسي وامنيت بين المللي وزارت امورخارجه و دهقاني سفير و نماينده دائم ايران نزد سازمان همكاريهاي اسلامي نيز حضور داشتند.