انگلیس مجوزهای صادرات تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی را به حالت تعلیق درآورد

کد N441896