بیانیه وزارت‌خارجه در مورد انتخاب نخست وزیر عراق

وزارت‌خارجه

وزارت امور خارجه در مورد انتخاب نخست وزیر جدید عراق بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در بیانیه وزارت امور خارجه کشورمان درباره انتخاب نخست وزیر جدید عراق آمده است: جمهوری اسلامی ایران از مجموعه گام‌های برداشته شده در مسیر تکمیل روند سیاسی در عراق و برگزاری موفق سومین دوره انتخابات پارلمانی این کشور حمایت نموده و موفقیتهای بدست آمده در تحقق انتخاب روسای سه گانه عراق و طی شدن روند تکمیل مراحل تشکیل دولت جدید بر اساس زمانبندی پیش بینی شده در قانون اساسی این کشور را به مردم, حکومت و مرجعیت عراق تبریک  می‌گوید.

اصول و مبانی مورد توجه و تاکید جمهوری اسلامی ایران در خصوص تعیین نخست وزیر و تشکیل دولت جدید عراق از ابتدا بر مولفه های قانون اساسی و قانون انتخابات, رهنمودهای مرجعیت عالی و توافق در هم پیمانی ملی مبتنی بوده است. بر همین اساس از تعیین هرچه سریعتر اعضای کابینه توسط نخست وزیر و طی شدن مراحل اخذ رای اعتماد در مجلس ملی عراق حمایت می نماید. بدیهی است جمهوری اسلامی ایران همانند گذشته کمکها و حمایتهای خود را از دولت و ملت عراق در مبارزه با تروریسم و همچنین تقویت ثبات و امنیت آن کشور ادامه خواهد داد و از نقش مرجعیت عالی و همه نیروهای سیاسی عراق در حفظ وحدت , حاکمیت ملی و تسریع در روند تکمیل پروژه شکل گیری دولت جدید قدردانی می نماید.
کد N441860