رئیس ˈشورای روابط خارجی آمریکاˈ خواستار تداوم حملات علیه داعش شد

آمریکا,عراق

تهران - ایرنا - رئیس اندیشکده آمریکایی ˈشورای روابط خارجیˈ در مقاله ای تاکید کرد که آمریکا باید حملات مداومی را علیه داعش در عراق و سوریه انجام دهد.

به گزارش ایرنا ، در مقاله ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی که در روزنامه فایننشال تایمز منتشر شده، آمده است: آنچه جهان روز پنجشنبه گذشته شاهدش بود، یک رئیس جمهوری آمریکا گرفتار بین ترجیحات شخصی خود و واقعیات تلخ بود. نتیجه این امر، حرکت آمریکا بسوی مداخله نظامی بیشتر در عراق است؛ مداخله ای که با اکراه وبطور تدریجی صورت می گیرد.

باراک اوباما که با شعار پایان دادن به جنگ آمریکا درعراق به ریاست جمهوری رسید، سیاست انتقال کمک برای هزاران نفر ازاقلیت یزیدی درعراق را اعلام کرد وانجام عملیات نظامی علیه نیروهای پیش رونده ˈدولت اسلامی عراق و شامˈ (داعش) را مجاز دانست.

اوباما ازکلمات انسانی (جلوگیری ازنسل کشی) ومنافع آمریکا (محافظت از پرسنل آمریکایی) استفاده کرد وآشکارا هرگونه منطق راهبردی وبرنامه بلندمدت در اظهارات اوباما غایب بود.

این درحالی است که هرگونه راحتی خیال ناشی ازاین سیاست آمریکا با توجه به ماهیت منافع آمریکا وتهدیدهای موجود علیه آنها، کوتاه مدت خواهد بود.

داعش تهدیدی بزرگتر ازالقاعده است زیرا یک دستور کارمشخص دارد که عبارت است از ایجاد یک خلیفه گری براساس بازگشت به اسلام نخستین برمناطقی از خاورمیانه وفراتر از آن است.

داعش در سوریه و عراق جای پایی برای خود درست کرده و در برهه ای اسلحه خود را به سوی اردن، لبنان وکشورهای دیگر خواهد گرفت. این امر نه تنها یک کابوس انسانی خواهد بود بلکه همچنین با توجه به منابع انرژی خاورمیانه یک کابوس راهبردی نیز خواهد بود.

بعلاوه، موفقیت داعش منجر به بلندپروازی های دیگری خواهد شد: دیر یا زود جنگجویان خارجی داعش به کشورهای خود بازمی گردند وامنیت اروپا و آمریکا از درون تهدید می کنند.

این هم خواب وخیال است که گمان کنیم دولت وارتش عراق به تنهایی می توانند داعش را متوقف کنند.

چه باید کرد؟ آمریکا باید حملات مداومی را علیه داعش درعراق و سوریه انجام دهد. مرزها دراین خصوص بی مورد هستند؛ آنچه ضروری است اینکه داعش تضعیف و پیشروی آن کند شود.

کمک های اقتصادی و بخصوص نظامی به کردهای عراق علیه داعش باید افزایش یابد و تسریع شود. نگرانی در مورد یکپارچگی عراق نیز بی مورد است. استقلال کردستان یک واقعیت است که باید پذیرفته شود. هدف باید متوقف ساختن داعش باشد اما این کار باید به شکلی انجام شود که سود آن را ایران نبرد.

تضعیف داعش درسوریه ممکن است گشایشی ایجاد کند که بر اثر آن دولت بشار اسد بتواند موقعیت خود را تقویت کند. این مساله ممکن است ناخوشایند باشد اما ناخوشایندتر از تقویت موقعیت داعش در سوریه نیست. با این وجود ، تضعیف داعش ممکن است شانسی برای تقویت بقایای نیروهای میانه روی جایگزین رژیم اسد ایجاد کند.

فراتر ازهرچیز دیگر، آقای اوباما باید بیان کند که آمریکا چه می کند وچرا. او باید توضیح دهد که چرا اکنون بیش ازهرزمان دیگری در تاریخ آمریکا، انزوا گرایی کار معقولی نیست.

انجام اقداماتی که گفته شد نیازمند نیروهای زمینی نیست بلکه از نیروی هوایی برای تضعیف دشمن و وادار کردن آن به موضع دفاعی ، استفاده خواهد کرد.

رئیس شورای روابط خارجی درپایان نوشت: یک اشتباه بزرگ آمریکا این بود که خواسته تغییر رژیم درسوریه را بیان کرد اما برای تحقق این خواسته کار زیادی نکرد. جنگ داخلی درسوریه پیامد بی عملی آمریکا، کمک نکردن به مخالفان میانه روی اسد وحمله نکردن به رژیم سوریه زمانی که ازسلاح شیمیایی استفاده کرد، همگی موجب یک خلاء شد که داعش از آن بهره برداری کرد.

رسانام**1078**1859
کد N441795