رسانه آمریکایی: اقتصاد ایران به ثبات رسیده است

ایران در جهان

رسانه آمریکایی فرانت پیج قدرت گرفتن اقتصاد ایران را موجب تقویت ایران و متحدانش در منطقه دانسته و اوباما را مسئول این مسئله معرفی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله فرانت پیج آمریکا در مطلبی از افزایش 30 درصدی صادرات نفت ایران و ثبات اقتصاد ایران خبر داده و باراک اوباما را مسئول موفقیت ایران خواند.

در ادامه این مطلب آمده است افزایش صادرات نفت ایران و ثبات اقتصادی ایران موجب افزایش قدرت ایران و حمایت های ایران از متحدان خود در منطقه خواهد شد.

نویسنده همچنین معتقد است ثبات اقتصادی ایران موجب کمک به پیشبرد برنامه هسته ای ایران خواهد شد و باراک اوباما را مسئول آن می داند.

این رسانه آمریکایی با تاکید بر کاهش تورم و افزایش قدرت ریال ایران در پایان می نویسد: این عوامل باعث قدرت گرفتن جمهوری اسلامی ایران و موفقیت در پیگیری اهداف راهبردی مذهبی، عقیدتی‌اش در منطقه می‌شود.