6 نظامی اوکراینی در شرق این کشور کشته شدند

آمریکا اروپا

در بیست و چهار ساعت گذشته در مناطق مختلف ناآرام شرق اوکراین 6 نظامی این کشور کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، بر اثر درگیری های مختلف در مناطق ناآرام شرق اوکراین در 24 ساعت گذشته حداقل 6 نظامی اوکراینی کشته شدند.

سخنگوی شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین با اعلام این خبر همچنین گفت: در درگیری های نیروهای نظامی اوکراین با شورشیان جدایی طلب، 30 تن از نیروهای این کشور نیز زخمی شده اند.