اسپانیا از پیشنهاد نخست وزیری العبادی در عراق استقبال کرد

اسپانیا,عراق93

مادرید- ایرنا- دولت اسپانیا در بیانیه ای ضمن استقبال از معرفی ˈحیدر العبادیˈ به عنوان نخست وزیر پیشنهادی عراق، آن را گامی مثبت در جهت تشکیل یک دولت وحدت ملی تلقی کرد .

به گزارش ایرنا ، در بیانیه دولت اسپانیا آمده است: یک دولت وحدت ملی در عراق، برای پیشرفت در مسیر ثبات، بازسازی و استحکام دموکراتیکی این کشور ضروری است .

دولت اسپانیا تصریح کرد که حمایت خود از رییس جمهوری عراق در وظایف قانونی پیشرفت به سوی تشکیل دولت را ابراز دارد و در این جهت ، معرفی العبادی را مورد استقبال قرار می دهد .

این بیانیه افزود: اسپانیا در مقابل وضعیت وخیم انسانی که دامنگیر عراق شده و مخصوصا به دلیل حملات شبه نظامیان داعش در شمال غربی این کشور، حمایت خود از ملت و مقام های عراقی در برقراری صلح و ثبات و حفظ مردم غیر نظامی که قربانی خشونت های فرقه ای شده ا ند را ابراز دارد.

العبادی روز گذشته از سوی پارلمان عراق به عنوان نخست وزیر پیشنهادی به فواد معصوم رییس جمهوری این کشور مطرح و معصوم نیز گزینه ارایه شده را مامور تشکیل کابینه دولت جدید این کشور کرد.

اروپام *1*491**1010
کد N441710