فرزند آیت الله شیخ النمر:

تعویق دادگاه آیت الله النمر حاوی پیام مثبت است

آفریقا و خاورمیانه

فرزند آیت الله شیخ النمر با اشاره به تعویق صدور حکم علیه این روحانی برجسته عربستانی آن را مثبت توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، بحرینی ها روز گذشته تظاهرات گسترده ای ضد حکم دادستانی عربستان و درخواست اعدام وی برگزار کردند.

صدها بحرنی با برگزاری تظاهرات خواستار آزادی شیخ النمر که از انقلاب مردمی بحرینی ها حمایت می کند شده اند. تظاهرات کنندگان درباره اجرای حکم دادستانی هشدار دادند و همبستگی کامل خود را با وی اعلام کردند.

جمعیت الوفاق ملی بحرین نیز از مسئولان سعودی خواست که آیت الله النمر را آزاد کنند و درباره تبعات هر اقدامی در این زمینه هشدار دادند. در بیانیه جمعیت الوفاق بحرین آمده است: شیخ النمر یکی از افرادی است که خواستار حقوق سیاسی، دینی و اجتماعی مطابق با منشورهای بین المللی است.

ائتلاف چهارده فوریه نیز به مقامات سعودی درباره اقدام احمقانه در اعدام آیت الله النمر هشدار داد.

مراجع دینی نیز خواستار عفو شیخ النمر شده اند و هشدارهای بین المللی، عربی و حقوقی درباره وارد شدن هر گزندی به آیت الله النمر ادامه دارد.

در همین حال شهروندان عربستانی در العوامیه در استان قطیف روز گذشته با شرکت در تظاهراتی همبستگی خود را آیت الله النمر اعلام کردند.

شهروندان عربستانی که در میدان الکرامه در العوامیه جمع شده بودند تصاویر شیخ النمر و پلاکاردهایی در همبستگی با آیت الله النمر حمل کردند. در این تظاهرات تعدادی از زنان و کودکان حضور داشتند و این با وجود شرایط امنیتی رژیم سعودی بود.

این درحالی است که فرزند آیت الله النمر از تعویق صدور حکم دادگاه کیفری ریاض به 28 شوال(چهارم شهریور) خبر دادند.

محمد باقر النمر با اعلام این خبر گفت: ما این تعویق صدور حکم دادگاه ریاض را مثبت می دانیم. قاضی دادگاه خواستار حضور نظامیانی که شیخ النمر را بازداشت کرده اند شده است.

شایان ذکر است که دادگاه کیفری ریاض امروز جلسه‌ای را برای بررسی درخواست دادستانی کل برای صدور حکمی برای شیخ نمر النمر به اتهام محاربه برگزار کرد دادستان عربستان، در 25 مارس گذشته (پنجم فروردین 93) با مطرح کردن اتهامات دروغ مانند فتنه مذهبی، تشکیل جلسه با مجرمان فراری، ترویج کشتار شهروندان و نیروهای پلیس، تخریب مساجد در هنگام نماز جمعه و دخالت در امور سایر کشورها، خواستار صدور حکم اعدام به علت محاربه علیه نظام آن کشور برای شیخ نمر شد.

شیخ نمر با ارائه دفاعیه ای مفصل با حجم بیش از 100 صفحه به دادگاه، کلیه اتهامات مطرح شده علیه خودش را مردود دانست و با دلایلی قوی ادعاهای دادستان را رد کرد، و از دادستانی خواست به وی برای خواندن آن در دادگاه فرصت داده شود.