حسام الدین آشنا: سند ملی موسیقی دورنمای این هنررا مشخص می کند

موسیقی سنتی

تهران - ایرنا - مشاور فرهنگی رییس جمهوری گفت: سند موسیقی در واقع سیاست ملی موسیقی کشور خواهد بود و دورنمای فعالیت این هنر را مشخص می کند.

به گزارش خبرنگار موسیقی فرهنگی ایرنا، حسام الدین آشنا روز سه شنبه پس از جلسه بررسی سند موسیقی کشور در ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سند موسیقی در دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی تهیه شده ، در صحن این شورا مطرح شده و پیش از اینکه شورا آن را مورد بررسی قرار دهد در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان این جمله که موسیقی وضعیت مشخصی ندارد ، گفت: این سند به ساماندهی تولید، آموزش، پژوهش، ترویج، واردات و صادرات موسیقی کشور کمک خواهد کرد.

آشنا افزود: به طور حتم سند موسیقی در روشن تر شدن رابطه دولت، جامعه، اهالی موسیقی و فضای موسیقایی خارج از کشور تاثیر بسیار زیادی دارد.

ˈیک موقعی ما سند سیاستی تهیه می کنیم که بگوییم نگاه دولت به یک موضوع چگونه است؟ زمان دیگری است که ما سندی تهیه می کنیم و در طی تولید این سند صدای کسانی که ذی نفع هستند را می شنویم ، نوع سومی از تهیه سند نیز وجود دارد که اساسا با مشارکت ذینفعان تهیه می شود که تلاش می کنیم این مورد از نوع سوم باشد.ˈ

رییس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری همچنین عنوان کرد: اسنادی که شورای انقلاب فرهنگی تصویب می کند در حکم قانون است. در نتیجه هر ضمانت اجرایی که دیگر قوانین این شورا دارد این سند نیز به محض تصویب خواهد داشت.

فراهنگ (3) ** 9252**1601**
کد N441241