جنجال انتشار یک تصویر سوال برانگیز/

آیا سناتور مک کین با ابوبکر البغدادی دیدار کرده است؟