جان کری:آمریکا قصد رویارویی با چین را ندارد

چین,جان کری

تهران-ایرنا- وزیرخارجه آمریکا گفت که کشورش قصد هیچگونه مناقشه و رویارویی با چین را ندارد و خواهان مشارکت و همکاری این کشور در جامعه جهانی است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از سیدنی، ˈجان کریˈ وزیرخارجه آمریکا که برای شرکت درنشست سالانه مشورتی با مقامات استرالیا دراین کشور بسر می برد، روز سه شنبه اظهار داشت : ما از رشد فزاینده چین به عنوان یک شریک جهانی، یک اقتصاد قدرتمند و کشوری تاثیرگذار در جامعه بین المللی استقبال می کنیم .

وی افزود: امریکا خواهان آن است که چین شیوه های کارآمدی را در مواجهه با مسایلی نظیر مناقشه در دریای چین جنوبی یا درقبال ژاپن، کره جنوبی و شمالی و دیگر موارد بکار گیرد.

براساس این گزارش، کری این سخنان را درحالی بیان کرده است که چین روز گذشته آمریکا را به تشدید تنش ها در دریای چین جنوبی متهم کرد.

چین سالهاست برسر مالکیت دریای چین جنوبی با برخی کشورها ازجمله فیلیپین و ویتنام اختلاف دارد و اظهارات مقامات آمریکایی درمورد این مساله را به منزله مداخله درامور داخلی خود قلمداد می کند.

ˈوانگ ییˈ وزیرخارجه چین درجریان نشست ˈآسه آنˈ درمیانمار گفته بود کشورهای خارج از این منطقه درحال دامن زدن به تنش ها بوده و قصد ایجاد هرج و مرج را دارند.

وزیرخارجه چین گفت که چین و کشورهای عضو ˈآسه آنˈ قادر به حفاظت از صلح و ثبات در دریای چین جنوبی هستند و نیازی به مداخله کشورهای خارج از این منطقه ندارند.

آساق*5* 1450*1446
کد N441162