حمله لشکر طیبه به پاسگاه پلیس مرزی در کنر افغانستان

آسیا اقیانوسیه

21/05/1393 12:47

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشید پرس از زخمی شدن پنج نفر در پی حمله افراد لشکر طیبه به چند پاسگاه پلیس مرزی افغانستان در ولایت کنر خبر داد.

بر این اساس افراد لشکر طیبه با همکاری طالبان افغان به این پاسگاهها در کنر حمله کردند که در نتیجه آن چهار غیر نظامی از جمله دوزن کشته شدند.

غیرنظامیان افغان پس از این حمله به حمایت نیروهای مرزی درآمده و در جریان درگیری با افراد لشکر طیبه دو غیر نظامی دیگر نیز زخمی شدند.