با رای نمایندگان صورت گرفت؛

انتخاب اعضای نظارت بر هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات

مجلس

مجلس شورای اسلامی محمد جواد کولیوند و محمد ابراهیم رضایی را به عنوان دو عضو ناظر در هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات انتخاب کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی با رای نمایندگان دو عضو ناظر در هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات انتخاب شدند.

بر این اساس، محمد جواد کولیوند با 152 رای و محمد ابراهیم رضایی با 92 رای از مجموع 188 رای اخذ شده به عنوان دو عضو ناظر در هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات انتخاب شدند.

بر این اساس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور محمد جواد کولیوند، محمد ابراهیم رضایی، رحیم خجسته و دخیل عباس زارع زاده را به عنوان کاندیداهای این کمیسیون برای انتخاب اعضای نظارت بر هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات معرفی کرده بودند.